Dalheim gård

Gården eies og drives av Oddny og Arvid Norskott. De har lang erfaring med drift av sau, og området de bor i er veldig godt egnet for dette. Dyrene har gode fjellbeiter og lange beiteperioder. Oddny og Arvid har fire voksne barn som alle er etablert nært gården og som har interesser i å utvikle driften med nye tilbud. Nå planlegger de å bygge opp anlegg for videreforedling av kjøtt, primært av stykningsdeler av ferskt kjøtt for salg. Det vil bli flere produkter etter hvert, men i starten vil det være dette som blir fokus. De selger også nydelige skinn av villsau.

Våren 2018 gikk de til anskaffelse av øst frisisk melkesau, og planen er at melken fra disse sauene skal bli til produksjon av ost. Dette er et samarbeid hvor neste generasjon, datter og samboer, er i gang med å planlegge etablering av ysteri.

Oddny og Arvid vil delta på Bondens marked når de har produkter å selge, og de ser frem til å møte nye kunder og å gjøre nye bekjentskaper.

Kontakt oss

Adresse

Kvæfjord

Kontaktpersoner

Arvid og Oddny Norskott

E-post

norskott@online.no

Mobil

90232931/99463551