Hjerttind Rein

Hjerttind Rein As er en liten og familieeid bedrift som holder til i Sørreisa Troms. Vi er en samisk familie som driver tradisjonell reindrift i Hjerttind Reinbeitedistrikt. Vi er fire brødre, far og mor som jobber i bedriften; vi kontrollerer hele produksjonsprosessen fra å drifte reinen i beitene til ferdig produkt som selges kundene. Vi kjøper også kjøtt fra andre reinbeitedistrikter i Troms.

Kontakt oss

Adresse

Andsvatn
9310 Sørreisa

Kontaktperson

Per Mathis Oskal

E-post

hjerttindrein@gmail.com

Mobil

97777552